Ağaçlar Hastalanır mı?


Ağaçlar da bizim gibi hastalanır mı ? Tarımsal bitkilerdeki olumsuz gelişmeleleri “hastalık” olarak tanımlıyoruz. Evrim Ağacı, bu videosunda ağaçların hastalanıp hastalanmayacağını tartışıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.