Ahtapotlar Uzaydan, Higgs Bozonu Tanrı’dan, Tüm İnsanlar Adem ve Havva’dan mı Geldi?


Bilimsel metod nedir ? Bilimsel metidla düşünmek. Evrimin bize öğrettijleri. Türlerin kökeni. Ahtopatların evrimi. Ahtopotların ilginç özellikleri. Higgs bozonu nedir ? Higgs Bozonu nasıl tespit edilmiştir. İnsan evrimi. Evrim karşıtı Yaratılış düşuncesi, Yaratılış inancı. İnançlar bilime engel oluyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.