Anne köpek yavrusunun yemeğini koruyor


Videoda, sevimmli anne köpeğin yavrusuna yemek verirken onu biraz uğraştıran sahibine nasıl müdahale ettiği konu edilmiş.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.