Antalya Hurma mahallesinde gizli güzellik


Antalya Hurma Mahalledinde bulunan bu güzel su kaynağının hemen yakınında su üzerinde çay içip kahvaltı yapabileceğiniz güzel bir işletme bulunuyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.