Antarktika’ya gitmek yasak mı?


Düz dünya teorisini savunanlara göre dünyanın düz olduğunun anlaşılmaması için insanların Antartika gibi düz dünyanın kenarında kalan yerlere gitmesine izin verilmiyor. Barış Özcan da bu iddianın doğru olup olmadığını sorguluyor. Dünya düz mü, düz dünya teorisi nedir ? Düz dünyanın kenar ķısımlari, en uç noktaları ? Düz dünya teorisinin kanıtları nelerdir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.