anunnakiler sumer tanrilari enlil enki anu marduk ninmah tabletleri nibiru (8)


anunnakiler sumer tanrilari enlil enki anu marduk ninmah tabletleri nibiru (8)

Zekheria Sitchin


Fotoğrafın bulunduğu habere ve ilgili diğer haberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.