Atlamaya cesaretin var mı ? Sıradışı bir video !


İnsan gözünün göremeyeceği açılardan yapılan fotograf ve video çekimleri her zaman ilgi odağı olmuştur. İşte onlardan bir tanesi. Eşsiz deniz manzarasını, bir martı gibi izleyin.

Bakış açısı herşeydir.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.