Aytunç Altındal’la dinler ve efsaneler üzerine


Aytunç Altındal dinler ve efsaneler hakkında ne düşünüyor ? Dinlerin ve efsanelerin ortak yönleri nelerdir ?

Dinler ve efsaneler nasıl ortaya çıkmıştır ? Gizli örgütler, dinler ve efsaneleri nasıl kullanır ? Dünyayı kimler yönetiyor ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.