Baba aslan ve yavrularının ilk karşılaşması


Baba aslan yavruları ile ilk defa karşılaşıyor. Yavrularınsa tek derdi oyun oynamak.

Videodaki aslanın kükremesinj duyunca ona neden ormanlar kralı dendiğini daha iyi anlayacaksınız


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.