Balık avlamak isterken az daha balığa yem oluyorduVideodaki adam elini suya çok yakın tutup balık avlamaya çalışıyordu. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Büyük balık avlamaya çalışa adamın balıkla güreşi videoda.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.