Barnabas İncilini tercüme eden Prof. Hamza Hocagil konuştu!


Barnabas incili nedir ? Barnabas incili ne zaman bulunmuştur ? Barnabas incilinte anlatılan konular nelerdir ?

Barnabas incilinde diğer incillerden fsrklı olan ne var ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.