Binlerce Yıl Öncesinden Mesaj ve Kehanetler


Kehanet ne demektir ? Gaybı kimler bilebilir ? Geleceği bilmek mümkün müdür ? Bazı gizli örgütlerin gelecek perspektiflerinde isabetli şeyler söylüyor olmaları, onların geleceği bilmelerinden mi yoksa geleceği dizayn ediyor olmalarından mı kaynaklanır ?

Kader varsa kehanet vardır. Kader, kehanetle birlikte ortaya çıkar. Yani kehanet kaderi değiştiremez. – Ali Aksoy, Antalya TV

KADER VE KEHANETLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.