Canlı türlerindeki çeşitlilik ve türlerin kökeni


Yüz Milyarlarca Tür Nereden Geldi? | Türlerin Kökeni Nedir?

Evrim nedir ? Hayat ve evrim bağlantısı. Charles Darwin’in türlerin kökenine dair ileri sürdüğü hususlar gerçek mi ?

Evrimde çeşitlilik nasıl meydana gelmiştir ? Türleşme ne demektir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.