Enok Kitabındaki Ziyaretçiler Devler ve Pramitlerin Farklı Hikayesi


Enok kitabı ne zaman bulundu ? Peygamber Enok kimdir ? Enok kitabının özeti.

Enok kitabında anlatılan olaylar nelerdir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.