Erteleme alışkanlığından kurtulmak mümkün müdür?


Erteleme hastalığı nedir ? Erteleme alışkanlığı, modern hayatın dayattığı bir fenomen midir, yoksa eski zamanlardan beri insan doğasına ait bir unsur, evrimsel bir sonuç mudur ? Erteleme duygusu ile mücadele edilebir mi ? Eger erteleme alışkanlığı bir hastalık ise bunun bir tedavsii var mıdır ? Erteleme alışkanlığı davranışını değiştirmek mümkün mü ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.