Erzurumdan adam çıkmaz diyordunuz (komik video)


Whatsap hesaplarında dolaşan bu video son zamanların en populer sosyal medya videoları arasına girdi… Erzurumdan adam çıkmaz diyorsunuz, Deniz Gezmiş’i çıkardık astınız…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.