Etimoloji: R / L değişimleri


Etolimoloji ne demektir ? Etimoloji nedir ? Senantik ve etimoloji. Etimolojide harflerin değişimi nasıl tespit edilir ? Etimolojik bilgide R ve L harfleri değişimleri ne demektir ? Etimolojiyi bilmek neden önemlidir ? Etimoloji kimlerin işine yarar ? İlyas Özkan’dan bilgilendirici bir video daha…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.