Evren nasıl meydana gelmiştir ? Evrenin oluşumu


Evren nasıl oluşmuştur ? Büyük patlama nedir ? Evren kaç yaşındadır ? Büyük patlama kaç yıl önce gerçekleşmiştir. Evrenin oluşumu ve tarihi hakkında bilgiler.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.