Evrimi Neden Çürütemiyorlar? Çünkü Bilimin Metodolojisini Bilmiyorlar!


“Evrim yoktur, yaratılış vardır, çunkü ben böyle inanıyorum” diyerek evrim teorisi çürütülebilir mi ? Bilim nedir ? Bilim metodolojisi nedir ? Teori, hipotez, kuram, ispat, kanıt ne demektir ? Evrim bilimsel bir gercek midir ? Evrimin bilimsel kanıtları var mıdır ? Evrim ağacı bitmek bilmeyen bu konulara değiniyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.