Galaktik Gözcüler – Geldiler ve Hala Buradalar – Gürkan Demirtaş – Hamza Yardımcıoğlu – S. Ahmet Tan


Ufo gözlemleri gerçek mi ? Antik uygarlıkların gökyüzü gözlemleri ve mitleri bize dünya dışından gözlemlendiğimizi mi anlatıyor ? Uzaylılar nerede ? Dinler bu dünya dışı gözlemcileri mi anlatıyor ? Bütün bu hususlar videoda tartışma konusu yapılıyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.