Göbeklitepe’deki gizemli tarih


Göbeklitepe nerededir ? Göbeklitepe ne zaman bulundu ? Göbeklitepe ne zaman yapılmış ?

Göbeklitepe’deki semboller be anlama gelmektedir ?

Göbeklitepe – Şanlıurfa
Örencik, 63290 Haliliye/Şanlıurfa
(0414) 318 51 00
https://maps.app.goo.gl/vQz7Ed5y3c5TzALr7


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.