Gözlemlenemeyen Evren Nedir ? Uzayın sonunda ne var ?


Gözlemlenemeyen evren nedir ? Evrenin ötesinde ne var ? Evrende göremediğimiz yerler nerelerdir ? Evrenin sonu neresidir ? Evrenin sonu var mı ? Uzayın sonu var mı ? Uzayın sonunda ne var ? Uzayın sonu bize ne kadar uzak ? Evren genişliyor mu ? Uzayın şekli nedir ? Kara delikler görülebilir mi ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.