Güneş derimizi ve saçlarımızı nasıl etkiler ?


Güneşte bronzlaşmak ne demektir ? Güneşten gelen ışınlar deri için zararlı mı ? Güneşte fazla kalmak deride hastalık yapar mı ? Güneşin vücudumuza etkileri nelerdir ? Güneş saçları nasıl etkiler ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.