Hiç böyle bir mangal gördünüz mü ?


Antalya Kemer yolunda bulunan Kargıcak piknik alanında denk geldiğimiz ilginç bir mangal türü…

Topraktan yapılan kapak kısmını yerine oturtmakta ve mangalı yakmakta biraz zorlandıllar ama sonradan iyi faaliyet gösterdi.

Youtube’da İzle !


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.