İkinci Bahara Merhaba Gurubu Saklı Bahçe Ocakbaşında (5)


İkinci Bahara Merhaba Gurubu Saklı Bahçe Ocakbaşında (5)

İkinci Bahara Merhaba Gurubu, Saklıbahçe Ocakbaşı ve Kral Hamlet Cafe Bar'da bir araya geldiler.


Fotoğrafın bulunduğu habere ve ilgili diğer haberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.