İnsan klonlama gerçekleşti mi ? Klonlanmış maymun var mı ?


İnsan klonlaması yapıldı mı ? Klonlanmış insan var mı? Klonlanmış maymun var mı ? Mayamun kopyalama çalışmaları. Kopya insan var mı ? Mutant insan var mı?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.