İnsan evriminin aşamaları nelerdir?


Yaklaşık 7 milyon yıla tekabül eden, “kıssaların en güzeli” değerinde bilgi hazinesi… İnsanoğlu bu gününe nereden ve nasıl geldi. Ortak atadan itibaren kuzenlerimizden ayrıldık. Peki ya sonra ? Evrim Ağacı bu videosunda insanın evrimine hızlı bir bakış atıyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.