Epigenetik Ne Demektir ? Epigenetik ile insanın kaderi değiştirilebilir mi ?


Epigenetik nedir ? Epigenetik ile hastalıklar iyilestirilebilir mi ? Epigenetik evrimde yeni bir aşama mıdır ? Yapay evrim ne demektir ? Yapay evrimin sakıncaları nelerdir ? Epigenetik ile neler yapılabilir ? Epigenetik ile mutant insanlar yapılabilir mi ? Epigenetik kullanılarak üretilen mutant hayvanlar. Hayvanlar üzerinde genetik deneyler. GDO içeren yiyecekler epigenetik ile mi üretiliyor ? Epigenetik insanlığın kaderini değiştirir mi?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.