İsa’nın Soyu Devam Ediyor mu? | Hamza Yardımcıoğlu & Erkan Trükten


Hz İsa kimdir ? Hz. İsa gerçekten yaşadı mı ? Hz. İsa ve zodyak

Hz. İsa’nın çocuğu var mıydı ? Hz. İsa’nın soyu devam ediyor mu ? Tapınak Şövalyeleri ve Hz. İsa’nın soyu arasında bir bağ var mıdır ?

Gül ve Haç cemiyeti Hz. İsa’nın soyunu biliyor mu ? Hz. İsa’nın soyu nerede saklanıyor ? Kimler koruyor ? Kimler yardım ediyor ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.