Kuran’da ölümle ilgili ayetler – Bizi iki kere öldürdün iki kere dirilttin ne demektir ?


Kuran’da “bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin” ayeti ne anlama gelir ? Ölümden sonra ne var ? Öldükten sonra ne olur ? İki kere ölme, iki kere dirilme ne demektir. Kuran’daki ölümle ilgili ayetler bize neyi anlatır ? Serhat Ahmet Tan videoda bu konular hakkında bilgi veriyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.