Kar tanesi şekli ve kar tanesi nasıl oluşur ?


Şiirlere, bestelere konu olan ve sanatçılara ilham veren kar taneleri nasıl oluşur ? Kar tanesi şekli simetrik midir ? Bütün kar taneleri birbirinden farklı mıdır ? Kar taneleri neden altıgen yapıdadır ? Kar tanesinde altın oran var mı ?

Kar tanesinin oluşum evreleri nelerdir ? Kar taneleri neden kristal yapıdadır ? Kar tanesi şekillerinin bilimsel açıklaması nedir ? Kar tanesi şekillenmesinde hamgi faktörler rol oynar ? Kar tanesi mucizesi diye bir sey var mıdır ? Meraklısı için konunun bilimsel yönü videoda anlatılıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.