Karadelikler nasıl oluşur ? Dünyaya en yakın karadelik nerededir ?


Uzayın wn gizemli alanı “karadelik” nedir ? Karadelikler nasıl oluşur ? Nerede bulunur ? Karadelikler gözlemlenebilir mi ? Samanyolu galaksisinde kara delikler var mı ? Dünyaya en yakın karadelik nerededir ? Karadelikler konusunda bilinmesi gereken temel bilgiler Evrim Ağacının bu videosunda.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.