Kararı kim veriyor ? Özgür irade var mı ?


Özgür irade tartışması artık görmezden gelinemez bir boyut kazandı. Beyin MR teknolojisinin ilerlemesi ve meşhur Libet deneyi ile alevlenen bu tartışma daha uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz ? Özgür irade var mı yok mu ? Külli irade – cüz-i irade ayrımı insan davranışlarını açıklamak için yeterli mi ?

Eğer özgür irade yoksa dinler ve özellikle hukuk sistemleri bundan nasıl etkilenir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.