Katil Balina Orka Kaplan Köpek Balığına saldırıyor


Deveden büyük fil var diye boşuna dememişler. Denizlerin kanununda büyük balık küçük balığı yutar.

Bu videoda katil balina orka, kaplan kipek balığına saldırıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.