Kuantum Dolanıklığı Nedir ? Bilgiyi ışınlamak mümkün mü ?


Kuantum dolanıklığı nedir ? Ne demektir ? Kuantum fiziğinde, iki parçacığın eş zamanlı haberleşmesi nasıl mümkün olabilir? Işık hızı geçilebilir mi ? Kuantum mekaniği nedir ? Işınlanmak mümkün mü ? Schröder’in kedisi örneği ile açıklanmak istenen olgu nedir ? Işık hızından hızlı bilgi transferi yapılabilir mi?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.