Kuran-ı Kerim’de Uzay Teknolojisi


Kuran’da uzayla ilgili ayet var mı ? Kuran’da uzaylılardan bahsediliyor mu ? Uzay teknolojisi ile ilgili ayetler hangileri. Mucizelerdeki teknoloji nedir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.