Kur’an mı gerçektir yoksa gerçek mi Kur’an’dır ? – Ali Aksoy


Biliyorum… Sinir bozucu bir soru bu. Ama “ikra” yapmadan yahut gözlerinin önünde gerçek bir “karia” ışıldamadan uyanmayacak olanlar için daha başka ne sorulabilir ki !

“El alemin uyanığı sen misin” diye ezberden soracak olanlar, eğer uyanmayı dileyenlerden iseler bu bereketli “maide” ye oturabilirler…

Yıllar evvel en ateşli, pek hareretli tartışmalar yaptığımız o forum da, hanif dostlar’da zınk diye sormuştum:

Eğer bir gün karşılaştığınız ve kendi dilinizde, bizzat şahit olduğunuz bir GERÇEKLE bir Kur’an ayeti açıkça ÇELİŞİRSE, Kuran’a mı tabi olursunuz, gerçeğe mi ?

İlk defa olmayarak yine karpuz gibi ikiye bölünmüştü o nezih forum.

Ben başkasının cevabını beklemeden ve gelecek cevaplara hiç de aldırış etmeden soruyla birlikte yazmıştım cevabımı…

“Ben içinde hiç bir aracı olmayan katışıksız, arı duru, açık seçik gerçeğe tabi olurum” demiştim.

İyiki öyle demişim. Çünkü o günden bu yana ayaklarımı bastığım o “sağlam kaya” hiç yanıltmadı, hiç bir zor duruma sokmadı beni… Ve fakat, o günün en şiddetli karşı çıkanları evrim gibi esaslı meselelerde daima bocalayıp durdular…

Gerçeğin arayıcısı olduktan sonra başkalarınca yakıştırılan sıfatlara zerre kadar değer vermemişimdir. Ateistmiş, deistmiş, şucuymuş, bucuymuş, entellektüel gevezelikten öte değil benim için…

Bütün entellektüel gevezelikleri ve her türden atıp tutmaları durdurup yok eden tek şeydir “gerçek“…

Gerçekten, her nerede ve her ne şekilde olursa olursa olsun, hak (gerçek) hangi batılın tepesine atılsa, tutar onun beynini parçalar. Böyle “MUCİZ” bir vasfı vardır gerçeğin, aynı Kuran gibi…

Peki bu alabildiğince amansız ve bir inanır için fevkalade acımasız olan bu ahret sorusuna neden böyle bir cevap verdim ?

O vakit de yazdım ki, ister inanç ister bir varsayım ile kabul edilmiş olsun, Tanrı’nın, yarattığı gerçekle ne gibi bir sorunu olabilir ?

Karşıma çıkan gerçek, bizzat şahit olduğum, kendi dilimde inzal olmuş bir ayet gibidir. Kur’an diye önüme sunulan şey ise nihayet bir rivayet ve yorumdur.

Belki o gerçekle çelişik görünen ayet yanlış çevirilmiş, belki de bana yanlış aksettirilmiştir. Nihayet, gerçeğin aksine, Kuran’a şahitliğim söz konusu değildir. Kuran’ın kendi belirlediği tebliğ disiplini içinde de Resul’e gidip açıklama yahut teyit isteme olanağım bulunmamaktadır.

Fakat önümde duran ve defalarca test edilip sınanmaya müsait, herkese açık olan gerçek böyle değildir. En hakiki ve kendi dilimde, açık seçik inzal edilmiş bir vahiy gibidir.

Yıllar öncesinden bu yana hakikate dair ilgi ve arayışımı hiç sonlandırmamış olmama ve her türlü tsunami, deprem, volkan patlaması, gök taşı çarpması gibi en amansız fikri afetlerde, dipdiri ve dimdik ayakta kalabilmeme imkan sağlayan şeydir bu bakış açısı.

Her türlü felaket ardınca dimdik ayakta duran (din-i kayyım) mübarek bir edim ve erdemdir. Her zaman ve zeminde “Es-Salihiyn” için, azmedilmesi gereken bir Makam-ı Mahmud‘dur.

Bu güne değin kendisini gerçeğin aldatıp yolda bıraktığını iddia eden bir kişi bile duymadım.

Bana “gerçek hakkında aldanma veya gerçegin ne olduğu hususunda görecelilik olduğu” masalı okuyacak adamlardan, eğer onlar gerçekten esaslı adamlarsa bu argümanı önce tabi oldukları rivayet hakkında tatbik etmelerini ve her hususta tam bir “şüpheci” olmalarını beklemek herhalde en tabii hakkımdır.

Zira bu “sırat-ı müstakim” her türlü şeytanlığa kapalıdır ve ona ne önünden ne ardından hiç bir batıl erişip yanaşamaz. Kim ona tabi olursa emin olur ve her kim ona yapışırsa hiç kopmayacak bir kulpa sarılmış olur.

Hem o, öyle bir hüdadır ki, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarır ve içinde hiç bir tenakuz bulunmaz. İnsanlar için gerçek bir nur ve hidayettir.

O halde esenlik olsun gerçeğe tabi olanlara…

Ali Aksoy – 23 Eylül 2020


Ali Aksoy Kimdir ?

Ali Aksoy Patreon SayfasıDeğerli dostlar, Daha hızlı bir şekilde eser üretebilmek için, bir Patreon sayfası açtım. Destek almadan ol(a)mayacak bu iş... Bestelerim, şiirlerim, yazılarım, nerede neyi yapıyorum, hangi eser üzerinde çalışıyorum, yazdıklarımın arka planı, hikayesi, Grup Orhun'da yapıp ettiklerimiz, konser kayıtları, sahne arkası, stüdyo içi, bireysel çalıp söylemeler, sorular ve cevaplar ve sair bundan sonrasına dair her ne var ise paylaşımlarımın çoğunu burada yapacağım. Beklerim efendim... (Ali Aksoy)

https://www.patreon.com/aliaksoy