Kuran mucizeleri gerçek mi?


Kuran’da mucize var mıdır ? Kuran mucizeleri gerçek midir ? Kuran’da bilimsel hususlar var mı ?

Kuran’ın bilimsel tefsiri yapılabilir mi ? Kuran bilimle anlaşılabilir mi ? Kuran bir bilim kitabı mıdır ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.