Kur’an’da Uzaylılar Var mı?


Uzaylılar var mı ? Kuran’da uzaylılardan bahsediyor mu ? On sekiz bin alem ne demektir ? Yecüc Mecüc uzaylı mı ? Kuranda geçen “mele-i ala” ne demektir ? Kuran’daki cin kelimesi uzaylıları mı anlatıyor ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.