Luciferian Light Orchestra – Church of Carmel – Kült Müzik


Kült müzik adına bestelenmiş harika bir eser. Sanatın, dini protestoya nasıl değineceğinin güzel örneklerinden birisi…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.