Mitolojide ardıllık kanunu ne demektir ? Tek göz ne anlama gelir ?


Mitolojide tek göz neyi sembolize eder ? Kutsal soy takibi nedir ? Anunnakiler ile İsrailoğulları arasında bir ilişki var mı ?

Kuran’da üstün tutulan kavim ne demektir ? Peygamberlik neden babadan oğula gecer ? Ardıllık kanunu ne demektir ? Anunnakilerde ardıllık kanunu. Her seyi gören tek göz ne demektir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.