NASA’nın uzaylılara gönderdiği mesaj nedir ?


SETI Akıllı yaşam formu arastırması nedir ? Uzaylılar var mı ? Uzayda başka akıllı canlılar ilabilir mi ? Uzaya gonderilen mesaj nedir ? Uzaya gönderilen plak nedir ? 1970 yılında voyager ile uzaya hangi fotoğraflar, sesler, formüller, şekiller gönderildi ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.