Neden Korkuyoruz? – Korkunun Bilimi


İnsanlar neden korkar ? Korkunun temelinde ne var ? Korktuğumuz zaman vücudumuzda neler olur ? Korkuyu yenmek mümkün mü ? İnsanlar genellikle nelerden korkar ? Korkularla baş etmek. Kormunun bilimsel açıklaması nedir ? Korkunun terapi ile tedavi edilmesi mümkün mü ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.