Nephilim Yarı İnsan-Yarı-Melek “Meleklerin Düşüşü” Enoch’un Kitabı ve Hz. İdris


Nephilim ne demektir ? Düşmüş melekler hakkında bilgi. Enok kitabı ve Enok peygamber…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.