Olgay Söyler ile Osmanlı’da Kalenderi Dervişleri


Kalenderilik nedir ? Kalenderiler kimlerdir ? Kalenderiliğin önemli kurucuları ve önderleri kimlerdir ? Kalenderilik felsefe ve inanç yönüyle sünnilik (din) dışı mıdır ? İsmaililer, Aleviler, Babiler ile kalenderiler arasında ne gibi bağlar vardır ? Kalenderilerin Osmanlı devlet ve toplum yapısındaki etkileri nelerdir ? Kaygusuz Abdal Kalenderi dervişi midir ? Kalenderiliğin ne olduğu ve tarihi gelişimi hakkında Tarih Obası kanalından keyifli bir sohbet.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.