Papatyaları hiç böyle görmediniz (video)


Papatyaların içinde dolaşabilseniz, arı gibi uçsanız ne hissederdiniz ? Video size fikir verebilir…

Videoda çalan parçayı merak ettiyseniz aşağıdaki videodan tamamını dinleyebilirsiniz.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.
The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.