Salda Beyaz Adalar Plajı Ağustos Ayı Yoğunluğu ve Muhteşem Salda Gölü Manzarası


Salda Gölü ziyaretimizde beyaz adalar plajında Ağustos ayı yoğunluğunu görüntüledik.

Salda Gölü Plajı
Salda, 15500 Salda/Yeşilova/Burdur
https://maps.app.goo.gl/ua8DH2pnnbdXhpkg7


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.





The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.