Salgından Sonra | Yeni Dünya Düzenine Doğru | Eskisi Gibi Olmayacak Olası Şeyler


Pandemi ileriki yaşamımızı nasıl etkileyecek ? Yeni dünya düzeni mi kurulacak ? İş hayatı, sosyal ve kültürel yaşam nasıl olacak ? Devletler dinler nasıl etkilenecek ? Kimler fakirleşecek, kimler zenginleşecek ? Hangi sektörler ön plana çıkacak ? Hangi meslekler yok olacak ? Evden çalışma işi devam edecek mi ? Eğitim işleri nasıl sürdürülecek ? Pandemiden sonra normalleşme olacak mı? Yeni normal ne demektir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.