Yeniçerilerin Katlettiği Padişah Genç Osman

Vlog Kanalım – https://www.youtube.com/c/CavitPancarVLOG1
Diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilisiniz. 🙂
https://www.younow.com/CavitPancar
https://www.facebook.com/PancarTarlas…
https://www.instagram.com/cavitpancar/

Müzik: Restless_Natives – Youtube ücretsiz müzik arşivinden 🙂

GENÇ OSMAN
Sultan 1.Ahmet 1617 yılında henüz 27 yaşındayken beklenmedik bir şekilde öldüğünde geride 6 şehzadesini bırakmıştı;Mahfiruze Hatice Sultan’dan olma 13 yaşındaki Osman ve 12 yaşındaki Mehmed,Mahpeyker Kösem Sultandan olma 7 yaşındaki Süleyman,5 yaşındaki Murad,4 yaşındaki Beyazıd ve 2 yaşındaki İbrahim.
Genç yaşına rağmen devletin sıkıntılarının farkına varmış,yaşından umulmayacak derecede büyük ve önemli işlere teşebbüs edip, tahta çıkar çıkmaz uygulamaya koyulmuştur. İlk iş olarak devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan almıştı.Uygulamayı planladığı yenilikler arasında; bozulan Yeniçeri ve Sipahi Ocaklarının tamamen kaldırılarak Anadolu, Suriye, Mısır ve Türkmenlerinden oluşan yeni bir milli ordu kurmak,başkenti Anadolu’ya nakletmek, ilmiye sınıfının siyasi ve mali kudret ve nüfuzunu kırarak, bozulmaya başlayan bu zümreyi devlet işlerinden el çekmiş bir din ocağı haline getirmek,saray geleneklerini değiştirerek «Harem-i Hümâyûn»u tasfiye etmek ve hanedanın Türk ailelerinden nikahla kız almasını sağlamak,Fatih ve Kanunî döneminden beri eskiyen mevzuatı değiştirerek yerine yeni kanunlar çıkarmak.
Sultan Genç Osman, 1621 yılının Nisan ayında Lehistan Seferine çıktı. Hotin kalesi önlerinde yapılan meydan savaşında, düşman siperlerinin ele geçirilememesi, Yeniçerilerin de kendilerini tam olarak savaşa vermemeleri, bu savaşın kesin bir netice ile sonuçlanmamasına yol açtı.Lehistan seferindeki başarısızlığa, yeniçerilerin sebep olduğunu gören ve devlette köklü düzeltmeler yapmak gerektiğine karar veren II. Osman, yeni bir askeri teşkilat kurmak için harekete geçti. Yeniçeri mevcudunu tespit etmek için yapılan yoklamalarda, mevcut olmayan askerlerin de var gibi gösterilerek, yevmiyelerinin ocak ağaları tarafından alındığı anlaşıldığından, fazla ödemeler kesildi.Bu durum yeniçeri ağalarının Genç Osman’a düşman olmalarına yol açtı. Sultan Genç Osman’ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır Beylerbeylerine asker yazdırmak için gizli bir emir gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler tarafından öğrenilmesi bardağı taşıran son damla oldu.
Varlıklarını tehlikede gören Yeniçeriler ve Sipahilerden bir kısım asker kazan kaldırarak isyan ettiler. Sultanahmet Meydanı’nda toplanarak padişahtan,Hacca gitmemesini,yeni ordu kurulmamasını ve asker alımı yapılmamasını ve yakınındaki 6 adamının kellesini istediklerini bildirdiler. Genç ve tecrübesiz olan üstelik hiçbir tedbiri de bulunmayan Sultan Osman ise padişahlık makamına güvenerek bu istekleri kesin olarak ret etti.İsyan daha da büyüyerek,isyancılar 1.Mustafa’yı tahta çıkardılar.Çaresiz kalan Genç Osman, padişahlığını geri alabilmek ve yeniçerileri yanına çekebilmek umudu ile Yeniçeri Ocağı’na sığındı ancak yeniçeriler artık tamamen kontrolden çıkmıştı. Tutuklanan,yeniçeriler tarafından kötü muamele gören Genç Padişah,başından beri işin içinde olan Kara Davut Paşa’nın emriyle cellatlara teslim edildi ve 20 mayıs 1622 tarihinde Yedikule Zindanlarında kementle boğularak şehit edildi.Şehit edildiğinde henüz 18 yaşındaydı. Sultan Genç Osman’ın şehit edilmesi Anadolu’da çok büyük üzüntü ve mateme sebep olmuş yer yer bazı isyanlar çıkmıştır.
Osmanlı tarihinde, “Haile-i Osmaniyye” adıyla bilinen bu isyan ve Genç Osman’ın katli Osmanlı Tarihi’nin en acı olaylarından biridir ve Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa’nın katli gibi tarihin akışını değiştirmiştir.

source

Bu gönderiyi beğendiniz mi ? Hemen oy verin !

[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Daha fazlası için arama yapın !

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bir Cevap Yazın