Sirius ve Oriondan gelen bir ırk şu anda bizimle yaşıyor !


Gizemli soy ne demek ? Orion yıldızı / takım yıldızı nerede ? Orion bizden ne kadar uzaklıkta. Sirius yıldızının antik kültürlerdeki önemi nedir ? Sirius yıldızları nerede ? Sirius ne kadar uzaklıkta. Sirius takvimi nedir ? Dinlerin kökeni Sirius’ta mı ? İnsanlar Sirius’tan mı geldiler ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.